Door de kleinschaligheid en de directe begeleiding heben we de mogelijkheid om zorg op maat te bieden en in te spelen op de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere cliënt. Activiteiten kunnen bestaan uit arbeidsmatig, ervaringsgerichte en fysieke bezigheden. Verschillende werkzaamheden kunnen zijn; arbeidsmatig werk (o.a. sorteerwerk), logistieke werkzaamheden (o.a. ondersteuning bij ophalen materialen bij bedrijven), corvee, winkelwerkzaamheden (verkoop), produkten maken van restmaterialen en onderhoud interieur. We gaan uit van ervaringsgericht werken en laten cliënten succeservaringen opdoen, zo krijgen ze de mogelijk zich optimaal te ontwikkelen. We bieden een vast dagprogramma, dit biedt de cliënt veiligheid en structuur. Wij vinden ruimte en je welkom voelen heel belangrijk!

Voor vragen, informatie of een kennismakingsgesprek zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 06-44181439 of kom langs bij Het HipHuis, Fesevurstraat 7a. Toekomstige clienten zijn in het bezit van een indicatie WMO via de gemeente Deventer, of via onderaannemerschap via een hoofdzorgaannemer.